JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2020 / 2021

(Update: 16:40)

Jadwal Perkuliahan Program Magister Terapan
Prodi S2 Teknik Elektro
Semester Gasal 2020/2021

Jadwal Perkuliahan Program Magister Terapan
Prodi S2 Teknik Informatika dan Komputer
Semester Gasal 2020/2021